Kancelaria Prawa Karnego

Dr Denis Matthies

Adwokat / Adwokat specjalizujący się w prawie karnym Berlinie


Wezwanie w celu przesłuchania oskarżonych

 Gdy otrzymali Państwo wezwanie w celu przesłuchania jako oskarżony/-a. 

zostało już wszczęte postępowanie przygotowawcze przeciwko Pani/Panu.

Należy przy tym jednak dokonać rozróżnienia pomiędzy wezwaniem  w celu przesłuchania przez policję lub prokuraturę.

Nie ma obowiązku do stawienia się na wezwanie przez policję

Przy wezwaniu przez policję nie występuje obowiązek obwinionych do stawienia się na przesłuchanie. Bez uprzedniego zapoznania się z treścią akt z reguły także nie jest wskazane, aby w sprawie wypowiadać się na policji. Policja ma większy zasób wiedzy i może tym samym stawiać ukierunkowane pytania. Proszę skontaktować się - przy otrzymaniu wezwania na przesłuchanie jako oskarżonego/-ej -  z prawnikiem, który będzie mógł najpierw wnioskować o wgląd w akta.

Obowiązek do stawienia się przy wezwaniu przez prokuraturę

Przy wezwaniu przez prokuraturę występuje obowiązek obwinionych do stawienia się. Poprzez powyższe pozostaje jednak w pełni nienaruszone prawo, aby nie składać wypowiedzi. W przypadku niestawienia się, prokurator może polecić zatrzymanie i wymusić stawienie się. Gdy powierzyli Państwo reprezentację prawnikowi, może wówczas on zadbać o to, aby termin przesłuchania w prokuraturze nie doszedł do skutku, gdy obrońca poinformuję prokuraturę, iż w pierwszej kolejności zostanie wykorzystane prawo do zachowania milczenia.


Uzgodnij termin spotkania z adwokatem: info@strafverteidiger-dr-matthies.de

 

W sprawach pilnych pod: tel.kom. 0049 174 1686118


Biuro we Frankfurcie nad Odrą

Holzmarkt 4a

15230 Frankfurt nad Odrą

 

Biuro w Berlinie (Kreuzberg)

Großbeerenstraße 56 

10965 Berlin