Kancelaria Prawa Karnego

Dr Denis Matthies

Adwokat / Adwokat specjalizujący się w prawie karnym Berlinie
☎ W sprawach pilnych pod:

(0174) 16 86 11 8


Adwokat dr Denis Matthies od przeszło 18 lat doradza i reprezentuje osoby fizyczne jak również przedsiębiorstwa - jako obrońca - w zakresie wykroczeń i prawa karnego. Adwokat dr Denis Matthies reprezentuje w szczególności obywateli polskich, którzy borykają się z zarzutami wynikającymi z przepisów prawa karnego lub którym grozi ekstradycja do Polski w celu przeprowadzenia postępowania karnego lub wykonania kary. 


Konfrontacja z zarzutem karnym

Już samo zderzenie się z zarzutem karnym jest dla każdej osoby sytuacją wyjątkową, w której to potrzebują Państwo po swojej stronie silnego partnera.

Mogą tu zajść różne formy konfrontacji z zarzutem karnym:

  • wezwanie obwinionego na przesłuchanie na policję / do urzędu celnego - więcej o tym
  • przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych i firmowych, zajęcie przedmiotów
  • tymczasowe aresztowanie
  • zarządzenie aresztu śledczego
  • doręczenie oskarżenia lub nakazu karnego

Dr Denis Matthies – kompetentny i silny partner po Państwa stronie

Kancelaria dr Denisa Matthies jako kompetentny i silny partner wspiera Państwa na każdym etapie postępowania.

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym - więcej o ty
  • obrona wobec nakazu aresztowania
  • obrona na rozprawie głównej
  • obrona w procedurze apelacyjnej  i w postępowaniu w rewizji nadzwyczajnej
  • obrona dotycząca wykonania kary 

Poprzez moją osobę mają Państwo po swojej stronie adwokata z tytułem specjalisty  w zakresie prawa karnego, który nie tylko nosi powyższy tytuł ale już od roku 2010 aktywnie działa jako referent przy prawniczych seminariach eksperckich w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów w zakresie prawa karnego. Ponadto prowadziłem mnóstwo seminariów uniwersyteckich w zakresie prawa karnego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz wygłaszałem odczyty dotyczące zagadnień prawno-karnych, m.in. przy konwersatorium obrońców w sprawach karnych.


Priorytety działalności kancelarii

Adwokat dr Denis Matthies broni klientów zasadniczo we wszystkich obszarach prawa karnego (kradzież, uszkodzenie ciała, oszustwo itp.) oraz w zakresie prawa o ruchu drogowym (prowadzenie w stanie nietrzeźwym, niedozwolone oddalenie się z miejsca wypadku „ucieczka z miejsca wypadku”).

Istotę jego działalności stanowi medyczne prawo karne (np. oszustwa przy rozliczaniu usług medycznych), aspekty karne prawa gospodarczego i kodeksu pracy.(np. sprzeniewierzenie, przewlekanie złożenia wniosku o upadłość, oszustwa podatkowe, wykroczenia wobec § 266a k.k. – niewypłacanie  i sprzeniewieżanie wynagrodzeń – praca na czarno, wyłudzanie świadczeń socjalnych, wykroczenia wobec minimalnego wynagrodzenia) więcej o ty


Uzgodnij termin spotkania z adwokatem: info@strafverteidiger-dr-matthies.de

 

W sprawach pilnych pod: tel.kom.

(0174) 16 86 11 8


Biuro we Frankfurcie nad Odrą

Holzmarkt 4a

15230 Frankfurt nad Odrą

 

Biuro w Berlinie (Wilmersdorf)

Brandenburgische Straße 38

10707 Berlin