W sprawach pilnych pod: tel.kom.
mail prawo karne

Kancelaria Prawa Karnego - Karne aspekty prawa pracy

Dr Denis Matthies

Adwokat / Adwokat specjalizujący się w prawie karnym Berlinie


Karne aspekty prawa pracy

Aspekty karne prawa pracy zyskały w ostatnim czasie na znaczeniu zwłaszcza na podstawie powstania nowych znamion wykroczeń i przestępstw oraz coraz częstszą praktyką ścigania przez uprawnione organy. W szczególności na budowach i w zakładach gastronomicznych (ale również w przedsiębiorstwach z branży tekstylnej) zostają przeprowadzane przez urząd celny wzmożone kontrole w zakresie pracy na czarno i nielegalnego zatrudnienia jak również przestrzegania minimalnego wynagrodzenia.

 

Karne aspekty prawa pracy są kompleksowym obszarem prawnym, w którego temacie zawarte są liczne zróżnicowane i nie zawsze przejrzyste czyny karalne.

 

Odpowiednie znamiona czynu karalnego znajdują się nie tylko w kodeksie karnym, lecz także w ustawach dodatkowych prawa karnego.

 

Jako przykład można przytoczyć:

  •  nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 266a StGB)
  •  nielegalne zatrudnianie cudzoziemców (§ 404 SGB III, § 10 SchwarzArbG)
  • uchylanie się od płacenia podatku od wynagrodzenia (§ 370 AO)
  • wykroczenia wobec minimalnego wynagrodzenia (MindestlohnG)
  •  oszustwo na składkach (§ 263 StGB, § 63 SGB III)
  • nielegalny wyzysk (§ 291 StGB)

Ponadto mogą zostać nałożone w myśl § 30 OWiG dotkliwe kary finansowe wobec osób prawnych (np. sp. z o.o.).

 

Obrona w zakresie karnych aspektów prawa pracy musi uwzględniać nie tylko  stosowne przepisy prawa karnego. Obrońca musi także mieć na uwadze wzajemne oddziaływanie przepisów w obszarze karnym, prawa pracy, socjalnego, administracyjnego i podatkowego.

 

Wymaga to nad wyraz strategicznego i kompleksowego podejścia do każdego stanu rzeczy.

 

Przykładowo w należyty sposób należy uwzględnić ewentualne skutki uboczne  (wpis do centrantralnego rejestru działalności gospodarczej, § 149 GewO; zakaz prowadzenia działalności, § 35 GewO; wykluczenie z udzielenia publicznych zleceń).

 

Jako obrońca w karnych aspektach związanych z prawem pracy jest dla mnie oczywistością współpraca ze specjalistami w zakresie prawa pracy, prawa socjalnego oraz prawa administracyjnego, aby móc wypracować obszerną strategię i zaoferować rozwiązanie problemów.

 

Ponadto prewencyjna porada prawna, która ma na celu uniknięcie lub zmniejszenie systematycznego zagrożenia karnego aż do wprowadzenia i ustanowienia systemu Compliance stanowi główny składnik pomocy adwokackiej w tym obszarze.


Uzgodnij termin spotkania z adwokatem: info@strafverteidiger-dr-matthies.de

 

W sprawach pilnych pod: tel.kom.

(0174) 16 86 11 8


Kancelaria Prawa Karnego

Biuro we Frankfurcie nad Odrą

Holzmarkt 4a

15230 Frankfurt nad Odrą

 

Biuro w Berlinie (Wilmersdorf)

Brandenburgische Straße 38

10707 Berlin