polnisch sprechender Anwalt Berlin und Frankfurt (Oder) Nähe Slubice

Adwokat / Adwokat specjalizujący się w prawie karnym Berlinie, Frankfurt (Oder) 0174-1686118
Prawo dotyczące przestępstw seksualnych - Dr. Denis Matthies

Kancelaria Prawa Karnego - Adwokat - Prawo dotyczące przestępstw seksualnych - Berlinie - Frankfurt (Oder)

Dr. Denis Matthies

Adwokat / Adwokat specjalizujący się w prawie karnym Berlinie


Prawo dotyczące przestępstw seksualnych

Zarzuty w związku z:

  • wykorzystaniem seksualnym (§ 174 ff. StGB), 
  • napaścią na tle seksualnym / zgwałcenie (§ 177 StGB), 
  • ekshibicjonizmem  (§ 183 StGB), 
  • obrazą moralności (§ 183a StGB), 
  • rozpowszechnianiem, nabywaniem i posiadaniem pornografii dziecięcej  (§§ 184b, 184c StGB) jak również
  • zmuszaniem do prostytucji (§ 232a StGB) 

są szczególnie drażliwe dla każdego obwinionego.

 

Często  w znacznym stopniu zostaje dotknięta sfera prywatna i intymna obwinionego. Nierzadko obwiniony unika odpowiedno szybkiego udania się do adwokata ze względu na poczucie wstydu wobec członków rodziny.

 

Jednakże odpowiednio szybkie (już w postępowaniu przygotowawczym tu odsyłamy do obrony w postępowaniu przygotowawczym)włączenie obrońcy jest sensowne przy zarzutach związanych z przestępstwami seksualnymi.

 

W szczególności przy zarzutach w związku z wykorzystaniem seksualnym lub napaścią na tle seksualnym/gwałtem występuje często specyficzna sytuacja dowodowa, tzn zeznanie przeciw zeznaniu, przy której także dla prokuratury i sądu występuje szczególne wyzwanie dotyczące oceny materiału dowodowego.

 

Dokładna i krytyczna analiza zeznań lub zachowania domniemanej ofiary przez obrońcę (kiedy nastąpiło zgłoszenie doniesienia o domniemanym przestępstwie, czy opisy są szczegółowe czy  jedynie ogólne, czy opisy zostają powtórzone w tym samym kształcie) jak również pytanie o możliwy motyw dla fałszywego oskarżenia ma tu istotne znaczenie. Nieodzowna jest przy tym znajomość psychologii zeznań, którą ja dysponuję jako specjalista w prawie karnym.

 

Jako obrońca włączam się już do postępowania w fazie przygotowawczej, tzn. bez rozprawy sądowej, aby wstrzymać to postępowanie. Właśnie rozprawa przy drzwiach otwartych - przy zarzutach z obszaru przestępczości seksualnej -  jest dla obwinionych szczególnie nieprzyjemna i obciążająca.

 

Przestępstwa seksualne nierzadko wywołują medialne zainteresowanie i odbierane są w społeczeństwie jako szczególnie niegodziwe. Dodatkowo idące w parze z jawną rozprawą sądową następstwa mogą mieć często szczególnie drastyczny wpływ na życie zawodowe i prywatne obwinionych.

 

Odpowiednio szybka interwencja obrońcy jest tym samym konieczna w każdym przypadku.

 

Jako obrońca będę reprezentował tu Państwa bez zastrzeżeń i absolutnie obiektywnie.


Uzgodnij termin spotkania z adwokatem: info@strafverteidiger-dr-matthies.de

 

W sprawach pilnych pod: tel.kom.

(0174) 16 86 11 8


Kancelaria Prawa Karnego - Prawo dotyczące przestępstw seksualnych

 

Biuro we Frankfurcie nad Odrą

Holzmarkt 4a

15230 Frankfurt nad Odrą

 

Biuro w Berlinie (Wilmersdorf)

Brandenburgische Straße 38

10707 Berlin