Kancelaria Prawa Karnego

Dr Denis Matthies

Adwokat / Adwokat specjalizujący się w prawie karnym Berlinie


Obrona w postępowaniu przygotowawczym

Obronę wobec zarzutu karnego prawnik rozpoczyna w idealnym przypadku  już w postępowaniu przygotowawczym.  Może to być np. złożenie zażalenia na nakaz przeszukania (§§ 102 ff. KPK), zażalenie na zarządzenie zabezpieczenia majątkowego (§§ 111e KPK) lub zażalenie na zarządzenie tymczasowego odebrania uprawnień do prowadzenia pojazdów (§§ 11a KPK). 

 

Również zalicza się do tego obrona przeciwko nakazowi aresztowania.

 

Ponadto obrońca może mieć wpływ w postępowaniu przygotowawczym – np. poprzez zajęcie pisemnego stanowiska wobec prokuratury - na jej decyzję, w jaki sposób powinno zostać zakończone postępowanie przygotowawcze. 

 

Jako obrońca walczy się o to, aby uniknąć wniesienia oskarżenia oraz aby zapobiec procesowi sądowemu. W najlepszym przypadku wchodzi w rachubę umorzenie  postępowania przygotowawczego z powodu niewystarczających przesłanek dotyczących popełnienia przestępstwa  (§ 170 ust. 2 KPK). Ponadto istnieje możliwość przy wykroczeniach (wykroczeniami są w myśl § 12 ust. 1 S KK bezprawne czyny, które są zagrożoną najniższymi wymiarami kary pozbawienia wolności wynoszącymi  do 1 roku lub grzywną; np. oszustwo lub sprzeniewierzenia) do umorzenia postępowania przy braku interesu społecznego do ścigania i przy niskiej szkodliwości czynu w myśl § 153 KPK. Przy wykroczeniach postępowanie może być również umorzone w przypadku, gdy wytępuje społeczny interes ścigania i gdy nie stoi na przeszkodzie znaczna szkodliwość społeczna. Dochodzi wówczas do nałożenia na obwinionego kary pieniężnej na cele społeczne lub do wydania przez sąd zaleceń w myśl §153a KPK.

 

W określonych układach celem obrony może być także to, aby zamiast oskarżenia doprowadzić do wydania wyroku nakazowego (§§ 407 KPK). Wyrok nakazowy ma wprawdzie ten sam skutek co wyrok (dochodzi tym samym do skazania), ale oszczędza oskarżonym jednakże postępowanie sądowego.


Uzgodnij termin spotkania z adwokatem: info@strafverteidiger-dr-matthies.de

 

W sprawach pilnych pod: tel.kom. 0049 174 1686118


Biuro we Frankfurcie nad Odrą

Holzmarkt 4a

15230 Frankfurt nad Odrą

 

Biuro w Berlinie (Kreuzberg)

Großbeerenstraße 56 

10965 Berlin